Loading...

József Attilára emlékeztek

Sokéves hagyományt folytatva az idén is közösen szervezte meg a magyar költészet napjának nagyváradi megünneplését az MM Pódium és a Pro Universitate Partium Alapítvány. Az ünnepség délután öt órakor vette kezdetét a Petőfi parkban József Attila szobránál, ahol a költő születésének 111. évfordulója alkalmából Constantinescu Edit, a réti RMDSZ vezetője köszöntötte az egybegyűlteket, majd Kecse Gabriella magyartanárnő beszélt az „ünnepeltről”.

„József Attila úgy lopta be magát a lelkekbe, hogy talán észre sem vesszük, milyen mély hatással van ránk” – fogalmazott Kecse Gabriella, utalva a költőóriás olyan olyan verseire, mint a Mama, vagy az Altató, melyek már-már elválaszthatatlanul egybenőttek a magyar lélekkel. A hallgatóság soraiban levő szépszámú diákra való tekintettel hozzátette, hogy a krisztusi korban életét vesztő József Attilát egész életében kétféle éhség gyötörte: egyrészt a szó szerinti értelemben vett fizikai éhség, hisz félárva gyermekkora tele volt lemondással, másrészt pedig a szeretet és törődés iránti éhség, amelyet verseiben nekünk is hátrahagyott. „Kívánom, hogy a ti életetekben ne tapasztaljátok meg az éhség egyik fajtáját se, de legyetek olyan jóllakottak, hogy értékelni tudjátok ezt a szellemi táplálékot” – fogalmazott a tanárnő. A rövid beszédet követően Meleg Attila, az MM Pódium vezetője köszöntötte az egybegyűlteket, hangsúlyozva, hogy a verseknek milyen nagy szerepe van abban, hogy a gyermekekkel megszerettessék a szépirodalmat, majd József Attila Ars poetica című költeményét szavalta el.

Az ünnepség végén, a szervezők felhívásának megfelelően a résztvevők koszorúk helyett egy-egy szál virággal emlékeztek meg József Attiláról. A megemlékezésen részt vett és a szobornál fejet hajtott Huszár István nagyváradi alpolgármester, valamint a Caritas Catolica által működtetett Szent László bentlakás diákjai is.

Sz. G. T.

Forrás: Reggeli Újság